פרויקט 7

וילה קטנה במושב – בית שלישי בנחלה
נחלה חקלאית בשטח 30 דונם / שטח תכנון כולל 120 מ"ר
ניהול ופיקוח על הפרויקט: מאיק מהנדסים בע"מ

1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
7
7
4-1
4-1
8
8
9
9
10
10
12
12
14
14
13
13