פרויקט 10

וילה במושב – נחלה חקלאית בשטח 8 דונם
שטח תכנון אדריכלי 190 מ"ר

1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
5-1
5-1
6
6
7
7
8
8
9
9