פרויקט 9

בית חד קומתי במושב.
מגרש בשטח 500 מ"ר / שטח תכנון כולל 170מ"ר

GiladRadat--2044
GiladRadat--2044
GiladRadat--2070
GiladRadat--2070
GiladRadat--2085
GiladRadat--2085
GiladRadat--2114
GiladRadat--2114
GiladRadat--1993
GiladRadat--1993
GiladRadat--2167
GiladRadat--2167
GiladRadat--2187
GiladRadat--2187
GiladRadat--06621
GiladRadat--06621
GiladRadat--2054
GiladRadat--2054
GiladRadat--06638
GiladRadat--06638
GiladRadat--06654
GiladRadat--06654
GiladRadat--06720
GiladRadat--06720
GiladRadat--06764
GiladRadat--06764