פרויקט 12

משרדי "המחלבה בית יצחק"
מבנה משרדים פל"ח – פעילות לא חקלאית במושב / שטח תכנון כולל 45 מ"ר

_GR02116
_GR02116
_GR02111
_GR02111
3
3
9-1
9-1
4
4
6
6
7
7
9
9
_GR02114
_GR02114