פרויקט 11

בית דו קומתי במושב
מגרש בהרחבה 500 מ"ר / שטח תכנון כולל 220 מ"ר

1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7